3.1.1. Jazyk C

Příklady v jazyce C

Příklad 3.1. Příklad - porovnání 3 čísel

TBD

#include <stdio.h>

int main()
{
 double x, y, z, max;

 printf("Zadej tri realna cisla : ");
 scanf("%lf %lf %lf", &x, &y, &z);
           /* prazdna radka zvysuje prehlednost */
 if (x > y) {    /* zavorka { neni nutna, ale vhodna */
  if (x > z)
   max = x;
  else
   max = z;
 }         /* zavorka } neni nutna, ale vhodna */
 else {       /* zavorka { neni nutna, ale vhodna */
  if (y < z)
   max = z;
  else
   max = y;
 }         /* zavorka } neni nutna, ale vhodna */
           /* prazdna radka zvysuje prehlednost */
 printf("\nNejvetsi cislo je %f \n", max);
 return 0;
}
                         

Příklad 3.2. Funkce quicksort

Quicksort - třídění pole půlením intervalu

void quicksort(int *list, int a, int b) {
  int i, j, x; y;
  i = a; j = b;
  x = list[(a+b) / 2];
  
  do {
    while (list[i] < x) i++;
    while (x < list[j]) j--; ,

    if (i <= j) {
      y = list[i] ; list[i] = list[j]; list[j]=y;
      i++;j++;
    } 
  } while (i <= j); 
  
  if(a<j) quicksort(list,a,j);
  if(i<b) quicksort(list,i,b);
}
                    

Příklad 3.3. Nalezení největšího společného dělitele NSD a nejmenšího společného násobku NSN dvou zadaných čísel

#include <stdio.h>

int main ( int argc, char * argv[] )
 {
  int a, b, c, d;
  
  printf ( "Zadej dve cisla\n" );
  scanf ( "%d %d", &a, &b );
  
  if (( a <= 0 ) || ( b <= 0 ))
  {
   printf ( "Zadana cisla musi byt kladna\n" );
   return ( 1 );
  }
  
  c = a; 
  d = b;
  
  while ( a != b )
  if ( a > b )
   a -= b;
   else
   b -= a;
   
  printf ( "NDS: %d, NSN: %d\n", a, c * d / a );
  return 0;
 }
                    

Příklad 3.4. Test na prvočísla

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main ( int argc, char * argv[] )
 {
  int nr, limit, i, is_prime = 1;
  
  printf ( "Zadej testovane cislo\n" );
  scanf ( "%d", &nr );
  
  if ( nr <= 0 ) 
  {
   printf ( "Zadane cislo musi byt kladne\n" );
   return ( 1 );
  }
  
  limit = (int) floor ( sqrt ( nr ) );
  
  for ( i=2; i <= limit; i ++ )
  if (!( nr % i ))
   is_prime = 0;
   
  if ( nr == 1 ) is_prime = 0; // 1 NENI prvocislo 
  if ( is_prime )
   printf ( "%d je prvocislo\n", nr );
  else
   printf ( "%d neni prvocislo\n", nr ); 
  return ( 0 );
 }