3.2.1. Jazyk C++

Příklad 3.10. Rozdělení sumy na bankovky a mince

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
  int pt,dt,t,ps,ds,s,pak,dvk,dek,a;

  cout<<"Zadejte cislo na rozdeleni na bankovky a mince: ";
  cin>>a;

  pt=a/5000;
  a=a%5000;

  dt=a/2000;
  a=a%2000;

  t=a/1000;
  a=a%1000;

  ps=a/500;
  a=a%500;

  ds=a/200;
  a=a%200;

  s=a/100;
  a=a%100;

  pak=a/50;
  a=a%50;

  dvk=a/20;
  a=a%20;

  dek=a/10;
  a=a%10;

  if (pt>0) cout<<"petitisicovek.."<<pt<<"\n";
  if (dt>0) cout<<"dvoutisicovek.."<<dt<<"\n";
  if (t>0) cout<<"tisicovek......"<<t<<"\n";
  if (ps>0) cout<<"petistovek....."<<ps<<"\n";
  if (ds>0) cout<<"dvoustovek....."<<ds<<"\n";
  if (s>0) cout<<"stovek........."<<s<<"\n";
  if (pak>0) cout<<"padesatikorun.."<<pak<<"\n";
  if (dvk>0) cout<<"dvacetikorun..."<<dvk<<"\n";
  if (dek>0) cout<<"desetikorun...."<<dek<<"\n";
  if (a>0) cout<<"a zbytek......."<<a<<"\n";

  return 0;
}

Příklad 3.11. Implementace zásobníku

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>

using namespace std;

int main()
{
	int i = 0,
	mojePole[100],
	vyber;
	char o;

do
{
	do
	{
	cout <<"ZASOBNIK"<< endl;
	cout << "1) Zapsat" << endl;
	cout << "2) Zobrazit posledni" << endl;
	cout << "3) Odebrat posledni" << endl;
	cout << "4) Ukoncit" << endl;
	cin >> o;

switch (o)
	{
		case '1':
				vyber = 1;
				break;
		case '2':
				vyber = 2;
				break;
		case '3':
				vyber = 3;
				break;
		case '4':
				vyber = 4;
				break;
		default:
				vyber = 5;
				break;
	}
	} while (vyber == 4);

if (vyber == 1)
{
	i++;
	cout << "Vloz cislo: " << endl;
	cin >> mojePole[i];
	cout << "Posledni cislo je " << mojePole[i] << endl;
}

if (vyber == 2)
{
	cout << "Posledni cislo je " << mojePole[i] << endl;
}
if (vyber == 3)
{
	mojePole[i]=0;
	i--;
	
}
} while (vyber != 4);
	return 0;
}

Příklad 3.12. Transpozice pole

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include < math.h>
#include <time.h>


using namespace std;

int main()
{
	int rozsah = 9;
	int cisla[4][4];
	int cisla2[4][4];
	int i,j;

	srand( (unsigned)time( NULL ) ); 


	for (i=0;i<4; i++){

		for(j=0;j<4;j++){
			cisla [i][j] = rand () % rozsah;
			cout<< cisla[i][j]<<" ";
		}
		cout<< "\n";
	}
	cout<<"\n";


	for (i=0;i<4; i++){

		for(j=0;j<4;j++){
			cisla2[j][i]=cisla[i][j];
		}
	}


	for (i=0;i<4; i++){

		for(j=0;j<4;j++){
			cout<< cisla2[i][j]<<" ";
		}
		cout<< "\n";
	}
	cout<<"\n";


	return 0;
}

Příklad 3.13. Čtení a zápis do souboru

#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  char nazevSouboru[80];
  char buffer[255];  // pro zadani uzivatele
  cout << "Nazev souboru: ";
  cin >> nazevSouboru;

  ofstream fout(nazevSouboru); // otevreni pro zapis
  fout << "Tento radek se primo zapise do souboru...\n";
  cout << "Zadejte text souboru: ";
  cin.ignore(1,'\n');
  cin.getline(buffer,255);
  fout << buffer << "\n";  //zapis do souboru
  fout.close();       // zavreni souboru a priprava pro otevreni

  ifstream fin(nazevSouboru);  // otevreni souboru pro cteni
  cout << "Zde mame obsah souboru:\n";
  char znak;
  while (fin.get(znak))
    cout << znak;

  cout << "\n***Konec obsahu souboru.***\n";

  fin.close();      // pozornost se vzdy vyplati
  return 0;
}

Příklad 3.14. Předání parametru funkci odkazem

#include <iostream>

void zamena(int &x, int &y);

int main()
{
  int x = 5, y = 10;

  std::cout << "Funkce main. Pred zamenou, x: " << x <<
   " y: " << y << "\n";

  zamena(x,y);

  std::cout << "Funkce main. Po zamene, x: " << x <<
   " y: " << y << "\n";

  return 0;
}

void zamena (int &ox, int &oy)
{
  int pom;

  std::cout << "Funkce zamena. Pred zamenou, ox: " << ox <<
   " oy: " << oy << "\n";

  pom = ox;
  ox = oy;
  oy = pom;

  std::cout << "Funkce zamena. Po zamene, ox: " << ox <<
   " oy: " << oy << "\n";
}

Příklad 3.15. Předání paramteru funkci hodnotou

Tento příklad ukazuje předávání parametrů hodnotou. Funkce zamena() dostava jako parametr přímo proměnnou (ne odkaz na ni).

#include <iostream>

void zamena(int x, int y);

int main()
{
  int x = 5, y = 10;

  std::cout << "Funkce main. Pred zamenou, x: " << x << " y: " << y << "\n";
  zamena(x,y);
  std::cout << "Funkce main. Po zamene, x: " << x << " y: " << y << "\n";
  return 0;
}

void zamena (int x, int y)
{
  int pom;

  std::cout << "Funkce zamena. Pred zamenou, x: " << x << " y: " << y << "\n";

  pom = x;
  x = y;
  y = pom;

  std::cout << "Funkce zamena. Po zamene, x: " << x << " y: " << y << "\n";
}