Strukturované a objektově orientované programování

12/2006

Abstrakt

Kniha představuje souhrn základních principů programování v příkladech pro žáky víceletého gymnázia. Příklady jsou v jazycích C, C++, Delphi a C#.


Obsah

Bibliografie
1. Základy strukturovaného programování
1.1. Úvod
1.2. Proměnné, datové typy, deklarace, inicializace
1.2.1. Proměnné
1.2.2. Datové typy
1.2.3. Silné vs. slabé typování proměnných
1.2.4. Dynamické vs. statické typování proměnných
1.3. Větvení programu
1.3.1. Větvení if a rozšířené if-else
1.3.2. Více větví - case
1.4. Cykly
1.4.1. Cyklus s podmínkou na začátku
1.4.2. Cyklus s podmínkou na konci
1.4.3. Cyklus for
1.5. Funkce
1.5.1. Deklarace a definice funkce, návratová hodnota
2. Základy objektově orientovaného programování
2.1. Objekt, Třída, Instance
2.2. Dědičnost
2.3. Polymorfismus
2.4. Zapouzdření
2.5. Rozhraní, abstraktní třída
2.6. Výjimky
3. Komplexní příklady programů
3.1. Strukturované
3.1.1. Jazyk C
3.1.2. Jazyk pascal
3.2. Objektové
3.2.1. Jazyk C++
3.2.2. Jazyk Delphi
3.2.3. Jazyk C#

Seznam příkladů

1.1. if - obecná syntaxe (C)
1.2. if - obecná syntaxe (Pascal)
1.3. if - jednoduchý příklad (C)
1.4. if - jednoduchý příklad (Pascal)
1.5. if-else - obecná syntaxe (C)
1.6. if-else - obecná syntaxe (Pascal)
1.7. if-else - jednoduchý příklad (C)
1.8. if-else - jednoduchý příklad (Pascal)
1.9. case - obecná syntaxe (C)
1.10. case - obecná syntaxe (Pascal)
1.11. case - jednoduchý příklad (C)
1.12. case - jednoduchý příklad (Pascal)
1.13. While - obecná syntaxe (C)
1.14. While - obecná syntaxe (Pascal)
1.15. While - jednoduchý příklad (C)
1.16. While - jednoduchý příklad (Pascal)
1.17. While - komplexní příklad (C)
1.18. While - komplexní příklad (Pascal)
1.19. Do-while - Obecná syntaxe (C)
1.20. Do-while - Obecná syntaxe (Pascal)
1.21. Do-while - Jednoduchý příklad (C)
1.22. Do-while - Jednoduchý příklad (Pascal)
1.23. Do-while - Komplexní příklad (C)
1.24. Do-while - Komplexní příklad (Pascal)
1.25. For - obecná syntaxe (C)
1.26. For - obecná syntaxe (Pascal)
1.27. For - jednoduchý příklad (C)
1.28. For - jednoduchý příklad (Pascal)
1.29. For - komplexní příklad (C)
1.30. For - komplexní příklad (Pascal)
1.31. Deklarace funkce - obecná syntaxe (C)
1.32. Deklarace funkce (C)
1.33. Definice funkce - obecná syntaxe (C)
1.34. Definice funkce - (C)
1.35. Volání funkce (C)
3.1. Příklad - porovnání 3 čísel
3.2. Funkce quicksort
3.3. Nalezení největšího společného dělitele NSD a nejmenšího společného násobku NSN dvou zadaných čísel
3.4. Test na prvočísla
3.5. Test na prvočísla
3.6. Kořeny kvadratické rovnice
3.7. Fronta a zásobník
3.8. Aritmetický součet posloupnosti
3.9. Základní třídící algoritmy
3.10. Rozdělení sumy na bankovky a mince
3.11. Implementace zásobníku
3.12. Transpozice pole
3.13. Čtení a zápis do souboru
3.14. Předání parametru funkci odkazem
3.15. Předání paramteru funkci hodnotou
3.16. Červi
3.17. Brouci
3.18. Venovy diagramy
3.19. Paintball
3.20. DataSet
3.21. Práce v síti
3.22. Vlákna
3.23. Reflexe