Gymnázium Matyáše Lercha - Užití multimedií ve výuce na základních a středních školách
Hlavní stránka
O projektu
Jednotlivé kurzy
Fotogalerie
Kontaktujte nás
Dokumenty
Software pro výuku, výběr a vhodné použití v hodinách různých předmětů:
Ukázkové hodiny s počítačem, projektorem a internetem. Výběr z nabídky multimediálních učebnic a programů. Praktické ukázky v hodinách s využitím počítače, projektoru, internetu a interaktivní tabule. Práce s interaktivní tabulí. Přehled školských serverů, zabývajících se výukovými materiály. Čerpání materiálů z internetu.

Osnova školení:
Účastníci kurzu se seznámí s náměty a praktickými ukázkami vyučujících různých předmětů, jak a kdy je vhodné využít ve výuce výpočetní techniku (počítač, dataprojektor, kameru, fotoaparát, interaktivní tabuli, GPS apod.):
 • Využití zdrojů na internetu – výukové programy, elektronické učebnice a slovníky, zpracované přípravy, vhodné ukázky webových portálů, odborná diskusní fóra, prezentace atd.
 • Kontakt se studenty prostřednictvím komunikačních programů (tematická a diskusní fóra apod.)
 • Využití výukových aplikací (preferujeme bezplatné zdroje)
 • Použití speciální techniky – interaktivní tabule, GPS, …

Podle aprobace účastníků nabídneme odpovídající lektory (vyučující se stejnou nebo podobnou aprobací), kteří účastníkům představí, jak, kdy a k čemu konkrétně výpočetní techniku používají ve výuce „svého“ předmětu. Právě zkušenosti konkrétních pedagogů s konkrétním vzdělávacím nebo výchovným řešením by měl být cenným přínosem pro zkvalitnění a zatraktivnění vlastního výchovněvzdělávacího procesu účastníků.

Účastníci kurzu se rovněž seznámí se speciální technikou – interaktivní tabulí – a možnostmi jejího využití. Na přání jim bude předvedena práce s navigací GPS.

Účastnící si veškerou techniku a prezentované softwarové zdroje samozřejmě prakticky vyzkouší a na závěr vytvoří vlastní výukové materiály menšího rozsahu.

Každý účastník obdrží v papírové i elektronické podobě veškeré předváděné materiály tohoto kurzu, tedy nejen ke „svému“ předmětu.

Školitelé:
Termíny školení:
 • 1.10.2010 - termín plný
 • 1.2.2011
 • 30.9.2011 - Je využívání technologií ve výuce jen o tabuli?
 • 4.11.2011 - jen pro ZŠ Sirotkova
 • 1.3.2013
 • 22.6.2013
 • 30.1.2014
 • 27.10.2014
 • 28.1.2016
 • 12.4.2016
 • 28.1.2016
 • 30.6.2016
Přihlásit se můžete zde.


Kontaktní osoba: Roman Podlena