Volitelný modul P - ICT ve výuce fyziky

Cílem vzdělávací akce je inovace a zkvalitnění přípravy ZŠ a SŠ učitelů v rychlém a efektivním využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce fyziky. Současně modul stimuluje učitele, aby přenesli nabyté praktické zkušenosti a poznatky o využití počítačů a Internetu do praxe škol. Odborným garantem modulu je Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc., MFF UK

Charakteristika modulu

Absolvent modulu ICT ve výuce fyziky získá přehled o možnostech využití počítače ve výuce fyziky, počínaje měřením, hledáním informací, zpracováním naměřených dat či komunikaci, konče například modelováním a dalším. V prezenční části si bude moci prakticky vyzkoušet práci s programy, které k může v těchto oblastech využít, inspirovat se v přípravě na své hodiny a v neposlední řadě je také prakticky odzkoušet a podělit se o své zkušenosti s ostatními(závěrečný prezenční seminář). Součástí bude i přehled využitelné techniky a dostupného programového vybavení.

Podmínky pro přihlášení

Registrace na http://telmae.karlov.mff.cuni.cz/ v menu Online vzdělávání-Online kurzy-Brána k online kurzům vyberete některý z kurzů Brno 1 až 10, podle toho, který z termínů vám vyhovuje. V případě nedostatku volných termínů lze domluvit individuálně termíny další. Nezapomeňte uvést v registraci fakturační údaje vaší školy, na základě kterých bude vystavena faktura. Doklad o zaplacení předložíte na prvním prezenčním setkání. Kurzovné lze hradit z prostředků DVPP a SIP VZ - dotace ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, metodický pokyn č.j. 33210/2003-56. Akreditace MŠMT 29 529/2003-25-265.

Organizace školení

Vstupní požadavky:

Absolvování úvodního modulu P0, předpokládají se zkušenosti v ovládání počítače, zvládnutí obsluhy operačního systému, porozumění ukládání a otevírání souborů včetně struktury disků a složek v počítači. Dále se předpokládají znalosti používání webu a praktické zvládnutí práce s textem.

Hodinová dotace:

30 vyučovacích hodin (po 45 minutách), z toho 16 prezenční formou a 14 hodin samostudia s podporou školícího střediska (on-line část)

Cena:

3000,- Kč. V ceně je zahrnuto 30 hodin kurzu, studijní materiály (tištěné materiály, CD), elektronická podpora

Obsah kurzu:
 • úvod do problematiky - on-line část (podpůrné prostředí Telmae: http://telmae.karlov.mff.cuni.cz/)
 • běžně dostupný software a freeware
 • hledání informací na internetu
 • vzdálená laboratoř na internetu
 • virtuální laboratoř na internetu (aplety)
 • počítačem podporované experimenty (ISES, World in Motion, WinScope)
 • počítačové simulace (Interaktivní fyzika, ...)
 • efektivní zpracování naměřených dat (Excel, freeware)
Získání certifikátu:

Absolvent obdrží certifikát o úspěšném absolvování pokud splní následující podmínky:

 • vypracování dvou úloh (s jejich ověřením ve vyučování) ... 2x200 bodů
 • obhájení zadaného projektu (závěrečné práce) ... 400 bodů
 • úspěšný absolvent získá alespoň 75 % bodů, tj. 600 bodů

Kontaktní osoba:

Mgr. Roman Podlena
Při přihlašování oznamte, zda jste v dané oblasti začátečníci nebo mírně pokročilí, abychom mohli vytvořit vyrovnané skupiny.

Školitelé:

Mgr. Jaroslav Morbacher, Mgr. Miroslav Kubera

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0