foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Osvden pro absolventy bilingvn sekce (estiletho studia)

Na zklad podepsanho Prohlen ministra kolstv, mldee a tlovchovy esk republiky a ministra kolstv Francouzsk republiky o spoluprci v oblasti vzdlvn, francouzsk strana potvrzuje, e od kolnho roku 2008/2009 bude vydvat absolventm esko-francouzskch td, na zklad jejich dosti, osvden o tom, e jejich vysvden o maturitn zkouce je dokladem o:

dosti o dodaten vydn osvden se maj zaslat spolu s originlem nebo ovenou kopi vysvden o maturitn zkouce na nsledujc adresu:

Mgr. Ji Votava
Ambassade de France
tpnsk 35
111 21 Praha 1