foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Aktuálně

Od 3. května 2021 se provoz na školách řídí následujícím pokynemnewwin.


zobrazit i předchozí měsíc, zobrazit i předchozí rok

květen 2021 (vidíte jen budoucí akce; zobrazit celý měsíc květen)

3.–6.5.Z důvodu organizace přijímacích zkoušek mají studenti GML v těchto dnech ředitelské volno.
Profesoři, kteří neorganizují přijímací zkoušky, mohou tyto dny využít (po domluvě se studenty) k distanční výuce, konzultacím atd.
3.5.Přijímací řízení – čtyřletí – 1. termín.
4.5.Přijímací řízení – čtyřletí – 2. termín.
5.5.Přijímací řízení – šestiletí a osmiletí – 1. termín
6.5.Přijímací řízení – šestiletí a osmiletí – 2. termín
10.5.Písemná část maturit z francouzštiny třídy 5AF. Rozpis (po přihlášení).
Účastní se třída 5AF.
10.–11.5.Jaderná maturita v jaderné elektrárně Dukovany.
Účastní se Jan Fojtík (3.C) a Michal Šťastný (8.AV).
10.–14.5.Písemná část maturitní zkoušky 6AF a 6BF. Rozpis (po přihlášení).
Účastní se třídy 6AF a 6BF.
10.–14.5.V tomto týdnu se prezenčně učí třídy 1AV, 2AV, 3AV a 4AV.
Účastní se třídy 1AV, 2AV, 3AV a 4AV.
18.5.Konec klasifikace pro maturanty v maturitních předmětech.
21.5.Poslední den školy pro maturitní ročníky.
24.–26.5.Písemné didaktické testy společné části maturitní zkoušky.
Účastní se třídy 4A, 4B, 6AF, 6BF a 8AV.
V průběhu května 2021:
 Písnička na květen

červen 2021

1.–4.6.Ústní maturitní zkoušky zkoušky 4B a 8AV.
Účastní se třídy 4B a 8AV.
2.6.Přijímací řízení – 1. náhradní termín
3.6.Přijímací řízení – 2. náhradní termín
7.–11.6.Ústní maturitní zkoušky 4A, 6AF a 6BF.
Účastní se třídy 4A, 6AF a 6BF.
21.–23.6.Školní maturitní profilové zkoušky z francouzštiny 5AF.
Účastní se třída 5AF.
30.6. v 9:00Vydávání vysvědčení

červenec 2021

zobrazit i následující měsíc