Den otevřených virtuálních dveří GML

Těšíme se na vás letos alespoň online.
Ve čtvrtek 4. února 2021
od 14.00 do 17.45
vám byli k dispozici vyučující v online místnostech pomocí Google Meet a
vedení školy pomocí Youtube streamu s chatem.
Základní informace pro uchazeče najdete na www.gml.cz, odpovědi na dotazy naleznete níže.

Online meet s vedením a vyučujícími

17.00

Beseda s vedením školy (záznam)

Stream na Youtube s otevřeným chatem a možností položit dotaz. V úvodním slovu vás pozdraví pan ředitel Mgr. Petr Kovač, po něm bude následovat možnost položit v chatu dotazy, které budou zodpovídat kromě pana ředitele také jeho zástupkyně Ing. Petra Havranová a garant francouzské sekce, kolega Mgr. Vojtěch Beneš.

14.00

17.00

Biologie

Diskuse s vyučujícími biologie.

14.00

17.00

Český jazyk a literatura

Diskuse s vyučujícími českého jazyka a literatury.

14.00

15.30

Literární seminář

Možnost nahlédnout do online výuky literárního semináře pro maturanty pod vedením kolegy PhDr. Stanislava Zajíčka.

14.00

17.00

Dvojjazyčné studium a francouzština

Diskuse s vyučujícími francouzského jazyka a předmětů ve francouzštině na bilingvním (šestiletém) studiu

14.00

17.00

Fyzika

Diskuse s vyučujícími fyziky.

14.00

17.00

Chemie

Diskuse s vyučujícími chemie.

14.00

17.00

Informatika

Diskuse s vyučujícími informatiky.

14.00

17.00

Němčina

Diskuse s vyučujícími němčiny.

14.00

17.00

Španělština

Diskuse s vyučujícími španělštiny.

14.00

17.00

Němčina – studenti

Diskuse se studenty německého jazyka.

14.00

17.00

Studenti třídy 3.C

Diskuse se studenty třídy 3.C, kteří studují 4leté studium.

14.00

17.00

Studenti třídy 3.AF

Diskuse se studenty 3.AF – 3. ročník 6letého studia (první rok výuky odborných předmětů ve francouzštině).

14.00

17.00

Studenti 6.BF

Diskuse se studenty třídy 6.BF – maturitní ročník 6letého studia.

14.00

17.00

Studenti 4.AV

Diskuse se studenty kvarty (poslední ročník nižšího gymnázia v osmiletém studiu).

14.00

17.00

Studenti 5.AV

Diskuse se studenty 8letého studia z kvinty.

Odpovědi na vaše písemné dotazy

Dobrý den, v kolik hodin začíná vyučování na Vašem gymnázium? Děkuji.
Výuka na GML začíná zpravidla v 8:00, výjimkou mohou být semináře v maturitních ročnících, které mohou začínat i v 7:10.
Dobrý den, dcera se hlásí na Vaše gymnázium a zajímalo by mě, co dělat v případě, kdyby byla v termínu přijímacích zkoušek v karanténě. Děkuji za odpověď.
Pokud je uchazeč v řádném termínu přijímacích zkoušek v karanténě nebo nemocný, doloží to lékařským potvrzením a má právo na dva náhradní termíny 12. a 13. května.
Dobrý den, mám otázku ohledně šestiletého oboru. Pokud se student po dvou letech rozhodne, že nechce pokračovat v bilingvním studiu, je možný přestup do čtyřletého oboru na humanitní studium?
Po druhém ročníku šestiletého studia je přestup na čtyřleté studium teoreticky možný, škola zohledňuje každou takovouto žádost individuálně.
Dobrý den, které olympiády jsou v přijímacím řízení zohledňovány? Můžete specifikovat i bodově?  Děkuji.
Letos vzhledem k epidemiologické situaci body za soutěže a olympiády v přijímacím řízení nezohledňujeme.
Dobrý den, kolik uchazečů se vloni hlásilo do osmiletého programu a jaký byl bodový zisk z jednotlivých předmětů posledního přijatého uchazeče? Děkuji.
V loňském roce byl počet uchazečů do osmiletého studia 386. Hranice přijetí je cca 80 přepočtených bodů, záleží na úrovni uchazečů.
Dobrý den, prosím, jaké jsou možnosti nepovinných předmětů na 8letém gymnáziu? Děkuji.
Nabídka nepovinných předmětů je široká, podrobně je najdete na našich webových stránkách v sekci Studium na GML – Volitelné předměty.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda již víte, jakým způsobem budou probíhat přijímací zkoušky. Zda přes Cermat, nebo vlastní.
Přijímací zkoušky budou pouze přes Cermat, tedy český jazyk a matematika, vlastní testy nemáme.