Studium na dvojjazyčné francouzsko-české sekci

Šestiletý studijní obor "Dvojjazyčné gymnázium" s výukou vybraných předmětů ve francouzštině spojuje přednosti gymnaziálního vzdělávání ve České republice a v zahraničí. Je vhodný pro bystré děti, které chtějí studovat gymnázium v ČR a krom toho se výborně naučit světový jazyk.

Přihlášky se podávají v 7. třídě ZŠ, podmínkou přijetí je úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek. Předchozí znalost francouzštiny není nutná.

První dva roky probíhá intenzivní výuka francouzštiny (10 hodin týdně) s cílem dosáhnout úrovně B1. Ostatní předměty jsou vyučovány česky - dokončení základního vzdělání.

Studenti, kteří prošli prvními dvěma ročníky, umí už tak dobře francouzsky, že jim nečiní potíže sledovat další předměty v cizím jazyce. Od 3. do 6. ročníku se tedy kromě francouzského jazyka a literatury učí i dějepis, zeměpis, matematiku, fyziku a chemii ve francouzštině. Podrobnější informace najdete v sekci Učební plán.

Certifikáty a maturita

Maturitní zkouška je rozdělena do dvou let. V 5. ročníku proběhne zkouška z francouzského jazyka a literatury a v závěrečném 6. ročníku zkouška z českého jazyka a literatury (státní) a v rámci profilové části maturity zkouška z matematiky a dvou předmětů vyučovaných ve francouzštině. Složením celé maturity získává náš absolvent vedle českého maturitního vysvědčení ještě certifikát vydaný francouzským ministerstvem zahraničí. Více informací...

Proč studovat dvojjazyčný obor

Protože kromě standardního gymnaziálního vzdělání získáte něco navíc.

Česko-francouzské bilingvní sekce neposkytují čistě jazykové vzdělání, ale orientují se převážně na přírodovědné předměty a zároveň studentům umožňují dosáhnout vynikající úrovně v mluvené i psané francouzštině. Jedinečnost tohoto studia spočívá ve spojení dvou pedagogických přístupů – „české tradice“, která klade důraz na encyklopedické znalosti, a „francouzského přístupu“, který rozvíjí argumentační strategie. Jinými slovy lze toto studium označit jako „bikulturní“.

Bilingvní sekce představují jedinečný prvek v česko-francouzských vztazích a od svého vzniku jsou stěžejním bodem dvoustranné spolupráce v oblasti školství. Nabízejí excelentní obor vzdělání s vynikající kvalitou, který z těchto sekcí vytváří „inkubátor budoucích frankofonních elit” a „perlu” jazykové politiky Francouzského velvyslanectví v České republice. Od svého vzniku tak představují prioritu pro Francouzské velvyslanectví i pro české ministerstvo školství.