Praktické informace k exkurzi do Švýcarska a CERNu.
Návody do praktik pro mé studenty třetích ročníků. A snad i další zajímavé studijní materiály...