Přirozeně němčina
Natürlich Deutsch
2007-10-12
shlédnuto - oko541× | známka / das Anzeichen: 15800.79

autor: Redakce/Redaktion

Člověk, který zvládne čtyři řeči, je čtyřikrát člověkem. Tak to napsala Madame de Stäel (1766-1817). Když už člověk nezvládne čtyři jazyky - měl by zvládnout alespoň dva cizí jazyky. Zde na GML se lze naučit anglicky, francouzsky, španělsky, italsky a především německy. Tedy pět jazyků. GML je zase o krok vpřed.
Madam milovala romantické Německo své doby. Na německé straně psal Jean Paul (1763-1825) s humorem o německém jazyku: Prý je jako varhany mezi jazyky. Mark Twain (1835-1910) byl trochu jiného názoru. Psal trochu nevhodně o strašném německém jazyce. Takové názory nás mohou jen vyděsit. Držíme se našeho posledního českého přísloví, které říká, že s každým novým jazykem dosahuji nové duše. To zní dobře.
Jak to vypadá na oficiálních pozicích? V Kolíně nad Rýnem leží centrum zahraničního školství, které je oprávněno vydávat DSD II. Českou republiku zastupují pánové Krüssemann a Steffen.
Zde Vám předkádáme 15 dobrých důvodů, proč se učit německy:

- Německo je největší exportní zemí světa

- němčina je častou řečí v EU

- němčina je nejdále rozšířeným mateřským jazykem v Evropě

- němčina je nejoblíbenějším druhým cizím jazykem v Evropě

- němčina je jeden ze tří pracovních jazyků v Evropské unii

- němčina je druhý nejčastější jazyk používaný ve vědě

- Německo je největší přímý soused České republiky

- mnoho světových podnikatelů mají své sídlo v Německu

- většina hospodářských kontaktů probíhají v němčině

- mnoho dostupných rozhlasových je vysíláno v německém jazyce

- německé televizní vysílání pokrývá velkou část České republiky

- většina vyských škol a vědeckých pracovišť v Evropě se nachází v německém prostředí. Pro české občany je studium na německých vysokých školách zdarma.

- 18% všech knih světa je v němčině - Němčina je jazyk Goethův, Nietzschův a Kafky. Také Mozart, bach, Freud a Einstein mluvili německy.

- kdo umí a rozumí německy, se kulturně, hospodářsky se začleňuje do oblasti střední Evropy.

Redakce dodává, že ten kdo se rád učí, se dobře učí.

Ein Mensch, der vier Sprachen kann, hat den Wert von vier Menschen. So schrieb Madame de Stäel (1766-1817) einmal. Nun wenn schon nicht vier - zwei Sprachen sollten es dann doch schon sein. Auf dem GML können Sie Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und vor allem Deutsch lernen.Also fünf Sprachen. Das GML ist auch hier wieder seiner Zeit voraus.
Madame liebte das romantische Deutschland ihrer Zeit. Auf deutscher Seite schrieb Jean Paul (1763-1825) mit Humor über die deutsche Sprache: Sie sei die Orgel unter den Sprachen. Mark Twain (1835-1910) war da etwas anderer Meinung. Er sprach etwas salopp von der schrecklichen deutschen Sprache. Ein Extrem um das andere kann uns nur verschrecken. So halten wir uns an ein letztes, ein tschechisches Sprichwort, dass besagt, das man mit jeder neu gelernten Sprache eine neue Seele erwerbe. Das klingt gut.
Wie sehen es die offiziellen Stellen? In Köln am Rhein liegt Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Sie ist für das DSD II zuständig. Ihre Vertreter in der CZ sind die Herren Krüsemann und Steffen.
Sie haben 15 gute Gründe, um Deutsch zu lernen:

- Deutschland ist das größte Exportland der Welt.

- Deutsch ist die meistgesprochene Sprache in der EU.

- Deutsch ist die am weitesten verbreitete Muttersprache in Europa

- Deutsch ist die beliebteste zweite Fremdsprache in Europa

- Deutsch ist eine der drei Arbeitssprachen der Europäischen Union

- Deutsch ist die zweithäufigste Sprache in der Wissenschaft.

- viele internationale Unternehmen haben ihren Sitz in Deutschland.

- Deutschland ist Tschechiens größter direkter Nachbar

- Tschechiens unterhält zum deutschsprachigen Raum die meisten Wirtschaftsbeziehungen

- die auch über Satellit zu empfangende deutschsprachige Rundfunk

- und Fernsehlandschaft ist die vielfältigste in Europa

- der deutschsprachige Raum umfasst die meisten Hochschulen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen in Europa. Auf Deutsch können Sie dort hervorragend studieren und forschen. Auch für tschechische Bürger ist das Studium an deutschen Hochschulen kostenlos

- 18% aller Bücher weltweit erscheinen auf Deutsch.

- Deutsch ist die Sprache Goethes, Nietzsches und Kafkas. Auch Mozart, Bach, Beethoven, Freud und Einstein sprachen Deutsch

- wer Deutsch spricht und versteht, erschließt sich einen wichtigen geistigen, wirtschaftlichen und kulturgeschichtlichen Bereich Zentraleuropas.

Wir von der Redaktion möchten noch hinzufügen, dass man ein Verhältnis zu einer Sprache bekommen muss.
Am besten lernt es sich, wenn jemand diese Sprache liebt.