MENU VÝUKA

Fyzikální praktikum a cvičení z fyziky

Fyzikální praktikum je součástí výuky fyziky na vyšším gymnáziu s výjimkou maturitního ročníku (dotace 2 hodiny, jednou za 14 dní). Studenti v něm řeší praktické i teoretické úlohy, které vhodně doplňují látku probranou v hodinách fyziky. Tímto způsobem si lépe osvojují učivo a snaží se jej prakticky aplikovat. Nedílnou součástí každého laboratorního měření je zpracování laboratorního protokolu. Vzorovou hlavičku (formát word) ke stažení najdete zde.

 

Výuka ve fyzikálním praktiku a cvičeních z fyziky probíhá v klasické  laboratoři nebo počítačové  laboratoři. Vybavení těchto laboratoří je na vysoké úrovni, umožňuje měření jak klasickými metodami, tak i měření s využitím nejmodernější výpočetní  techniky.

 

Při práci v laboratoři musí studenti dodržovat laboratorní řád. Provoz v laboratoři se řídí provozním řádem laboratoře.