MENU VÝUKA

Fyzikální seminář

Seminář z fyziky je určen těm studentům maturitního ročníku, kteří chtějí z fyziky maturovat, dále studentům, kteří budou fyziku potřebovat při studiu na vysoké škole a samozřejmě všem zájemcům o  fyziku. Cílem semináře je zopakování učiva předchozích let, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Náplň lze přizpůsobit požadavkům studentů, zejména s ohledem na vysoké školy, kam se studenti hlásí.

 

  Náplň semináře

 

      Kinematika hmotného bodu
     Dynamika přímočarého a křivočarého pohybu
     Mech. práce a energie
     Mechanika tuhého tělesa
     Gravitační pole
     Mechanika kapalin
     Termodynamika a stat. fyzika
     Kmitání a vlnění
     Elektřina
     Magnetizmus
     Střídavé obvody
     Práce s testy a příklady na VŠ
     Individuální