; MENU  LABORATORNÍ CVIČENÍ

Návody laboratorních prací

Zde naleznete ke stažení návody jednotlivých laboratorních prací. Připomínáme studentům, že i když veškeré informace získané z těchto návodů mohou použít k vypracování protokolů, je nezbytné, aby samostatně prezentovali fyzikální výsledky a závěry plynoucí z měření. A současně upozorňujeme, že postup měření není totéž, co návod :-)

 

Název laboratorní práce

Návod

Měření délky posuvným měřidlem a mikrometrem

Určení hustoty pevného tělesa
Studium pohybu kuličky po nakloněné rovině
Studium třecí síly
2. Newtonův pohybový zákon
Určení hmotnosti Jupitera
Model mostu
Ověření ZZME při pohybu tuhého tělesa po nakloněné rovině
Studium pohybů kolem nás
Vše