MENU  LABORATORNÍ CVIČENÍ

Návody laboratorních prací

Zde naleznete ke stažení návody jednotlivých laboratorních prací. Připomínáme studentům, že i když veškeré informace získané z těchto návodů mohou použít k vypracování protokolů, je nezbytné, aby samostatně prezentovali fyzikální výsledky a závěry plynoucí z měření. A současně upozorňujeme, že postup měření není totéž, co návod :-)

 

Název laboratorní práce

Návod

Měření proudu a napětí na vodičích

Určení voltampérové charakteristiky spotřebiče
Určení zatěžovací charakteristiky zdroje
Měření voltampérové charakteristiky spotřebiče pomocí počítače
Měření odporu rezistoru různými metodami
Určení voltampérové charakteristiky diody
Pozorování usměrňovacích účinků diody pomocí počítače
Studium fotodiody a fotorezistoru
Určení proudového zesilovacího činitele tranzistoru
Určení Faradayovy konstanty
Magnetické pole cívky
Sledování jevu vlastní indukce
Ověření činnosti transformátoru
Vše