; MENU  LABORATORNÍ CVIČENÍ

Návody laboratorních prací

Zde naleznete ke stažení návody jednotlivých laboratorních prací. Připomínáme studentům, že i když veškeré informace získané z těchto návodů mohou použít k vypracování protokolů, je nezbytné, aby samostatně prezentovali fyzikální výsledky a závěry plynoucí z měření. A současně upozorňujeme, že postup měření není totéž, co návod :-)

 

Název laboratorní práce

Návod

 
 
 
Stavová rovnice ideálního plynu
 
 
 
 
 
Vše