LABORATORNÍ ŘÁD
 
PRIMA
 
SEKUNDA
 
TERCIE
 
KVARTA
 
KVINTA ( PRVNÍ ROČNÍK )
 
SEXTA ( DRUHÝ ROČNÍK )
 
SEPTIMA ( TŘETÍ ROČNÍK )