2004 - 2006    Školíme modul  P - ICT ve výuce fyziky                                            
     
2006    Modernizace fyzikální laboratoře a nové možnosti jejího využití     
     
2006    Použití videosekvencí při studiu pohybů                                            
     
2007 - 2008    OPRLZ  - Cesty k výuce přírodovědných a technických předmětů