MENU VÝUKA

Učebny fyziky

Výuka fyziky probíhá převážně v učebně fyziky a ve dvou fyzikálních laboratořích.

Učebna fyziky - odborná učebna ve které probíhá výuka fyziky s možností využití bohaté sbírky pomůcek, kterou se rozhodně nemůže pochlubit každá škola. Jako jedna z prvních odborných učeben na naší škole, měla k dispozici kromě klasických pomůcek a přístrojů k experimentování i počítač s měřícím systémem ISES Profi, připojeným k internetu a dataprojektor. To umožňuje vyučujícím experimentovat nejen reálně, ale i virtuálně. Dataprojektor je připojen i ke kameře a videopřehrávači.

                                                      

Foto: Studenti primy se zaujetím sledují princip funkce elektromagnetického zvonku, takže teď už vědí, co se děje když zvoní...

 

Klasická laboratoř Studenti zejména vyššího gymnázia ji využívají k měření klasickými metodami v oblastech mechaniky, molekulové fyziky, elektřiny, magnetizmu. a optiky.


                                                        

Foto: Studenti sexty měří průměr molekuly kyseliny olejové, v septimě zase elektrický odpor rezistoru různými metodami. Není nad praktické ověření teorie...Počítačová laboratoř - Jedna z prvních počítačových laboratoří s kompletní instalací měřícího systému ISES v České republice. Počítač umožňuje na rozdíl od klasického měření i měření dějů probíhajících ve velmi krátkých časech (např. v akustice), provedení daleko většího počtu měření, okamžité a poměrně přesné zpracování výsledků do grafické podoby. Studenti se naučí používat počítač k reálnému měření. Tato laboratoř taktéž slouží ke školení ICT ve výuce fyziky pro vyučující základních a středních škol jihomoravského kraje.

                                                      

Foto: Studenti septimy za asistence RNDr. Přecechtěla provádí elektrická měření a následně se pomocí MS Excel snaží zpracovat naměřené hodnoty do grafů vyjadřujících zkoumané přírodní zákonitosti.