VÍTÁME VÁS NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH PŘEDMĚTU FYZIKA

Základní informace:

Výuka fyziky

Výuka fyziky na našem gymnáziu probíhá povinně od primy do oktávy (od 1.  do 4. ročníku) podle schválených učebních plánů. Hodinová dotace na předmět činí 2 hodiny týdně. Součástí výuky fyziky je také fyzikální praktikum na vyšším stupni gymnázia s výjimkou maturitního ročníku (s dotací 1 hodina týdně). Více...

 

Fyzikální seminář                 

Naši studenti si mohou v posledním ročníku studia vybrat volitelný předmět Fyzikální seminář. Seminář slouží k zopakování učiva předchozích let, vhodně doplňuje a rozšiřuje výuku fyziky a připravuje studenty k maturitě nebo na přijímací zkoušky na VŠ. Více...

 

Vyučující fyziky

Vyučující fyziky jsou vysokoškolsky vzdělaní, plně aprobovaní učitelé.Studentům jsou mimo jiné k dispozici jako konzultanti olympiád. Více...