MENU VÝUKA

Vyučující fyziky na GML

V současné době vyučuje fyziku na naší škole šest aprobovaných učitelů.

 

 

Mgr. Vojtěch Beneš
Vyučované předměty: Fyzika
Umístění kabinetu: 2. patro vpravo, uprostřed chodby
Telefon: 541 243 892-3, kl. 341
E-mailová adresa:
benes@gml.cz

 

 

RNDr. Eva Bochníčková
Vyučované předměty: Fyzika, angličtina
Umístění kabinetu: 2. patro vpravo, uprostřed chodby
Telefon: 541 243 892-3, kl. 340
Emailová adresa:
bochnickova@gml.cz

 

 

Mgr. Miroslav Kubera
Vyučované předměty: Fyzika, matematika
Umístění kabinetu: 2. patro vpravo, uprostřed chodby
Telefon: 541 243 892-3, kl. 341
E-mailová adresa:
kubera@gml.cz 

 Mgr. Jaroslav Morbacher
Vyučované předměty: Fyzika, matematika
Umístění kabinetu: 2. patro vpravo, na konci chodby
Telefon: 541 243 892-3, kl. 346
E-mailová adresa:
morbacher@gml.cz

 

 

Mgr. Vítězslav Nečas
Vyučované předměty: Fyzika, matematika
Umístění kabinetu: 2. patro vpravo, na konci chodby
Telefon: 541 243 892-3, kl. 346
E-mailová adresa: necas@gml.cz

 

 

 RNDr. Pavel Přecechtěl
Vyučované předměty: Fyzika, chemie
Umístění kabinetu: 1. patro, kancelář zástupců ředitele
Telefon: 549 250 249

E-mailová adresa::precechtel@gml.cz

 

 

 

Pro lepší orientaci je přiložen plánek 2. patra, v jehož pravé části se celá sekce fyziky nachází.