Němčina na GML

poslední změna:

První výměnný pobyt se uskutečnil r. 1991. Za tehdejší Gymnázium Lerchova, nyní GML, organizaci zajišťovala PhDr. Eva Malířová, ale podnět k navázání kontaktů vzešel od tehdejší profesorky G Oberursel Dr. Birgit Schiele. Po jejím odchodu do České republiky v r. 1993 se projektu ujal prof. Rainer Haase, který organizoval výměnné pobyty až do svého odchodu do důchodu v r.2009. Pobyt v Oberursel trval dva týdny. Ubytování poskytovaly ochotné hostitelské rodiny. Dopoledne se studenti GML zúčastnili běžné výuky, odpoledne, popř.

Studentská výměna s tímto gymnáziem funguje od r. 2005 a je určena pro kvartu. V prvních letech ji organizovala profesorka Margit Schröder-Gollinatsch, nyní ji má na starosti prof. Sarah Ferner. Pobyt v Kulmbachu trvá týden. Jsou ubytováni v rodinách. Dopoledne se zúčastňují výuky, odpoledne poznávacích aktivit. Večery a víkend tráví v rodinách. Příklad programu – viz níže. Program německých studentů v Brně, rovněž týdenní, je vzhledem k jazykové bariéře více zaměřen na poznávání a na společné mimoškolní aktivity.

Zkouška DSD je jazykovou zkouškou z němčiny jako cizího jazyka nebo z němčiny jako druhého jazyka, kterou je možno skládat po několikaleté školní výuce německého jazyka. V současné době k této zkoušce přistupuje každý rok přibližně 50000 uchazečů z celého světa. DSD I úrovně A2/B1 poskytuje cizincům doklad o jazykových znalostech potřebných pro účast na přípravných studijních programech pro cizince v Německu (pozn.: tzv. Studienkollegs, více na: studienkollegs.de) a v současné době se na GML nenabízí.

Exkurze do Vídně

Školní exkurze do Vídně byla pro naši 6.AV naplánována na 4.- 6. dubna. Vstávali jsme brzy ráno, protože jsme chtěli být ve Vídni co nejdříve, abychom toho stihli co nejvíce. Naší první zastávkou bylo nákupní centrum, kde jsme si všichni mohli nakoupit zásoby jídla na první den, zatímco paní profesorky Berg a Tesařová šly zařídit jízdné pro všechny na dobu našeho pobytu. Po příjezdu do hotelu a rychlém odbavení na pokojích jsme se sešli u vchodu a vyrazili prozkoumávat Vídeň.

Čtyři nejlepší debatanti z České republiky předvedli v celorepublikovém finále rétorické soutěže napínavou debatu. Měli 24 minut na to, aby v debatě na téma: „Má Česká republika souhlasit s roční kvótou přijímání uprchlíků, pokud EU převezme náklady?“ přesvědčili své kolegy, porotu a diváky o svých postojích. Khoi Nguyen z Německé školy v Praze zaujal porotu řečnickými dovednostmi, schopností naslouchat ostatním a přesvedčivými argumety pro zavedení uprchlických kvót a stal se 12. celorepublikovým vítězem soutěže Mezinárodní debaty mládeže.

Průběh maturit

Studenti naší školy mohou z jazyka německého odmaturovat státní zkouškou nebo školní profilovou zkouškou. Státní maturita se skládá ze tří částí: didaktický test /Poslech, porozumění psanému textu/ písemná práce /Písemka se skládá ze dvou částí, které se různí rozsahem, první část v rozmezí 120 – 150 slov, druhá 60 – 70 slov./ Slohové útvary, které lze očekávat u písemné práce jsou např. formální dopis, neformální dopis kamarádovi, motivační dopis, e-mail, žádost, popis… viz novamaturita.