Gymnázium Oberursel v Hessensku

· přečtete za 1 minut · (181 slov)

První výměnný pobyt se uskutečnil r. 1991. Za tehdejší Gymnázium Lerchova, nyní GML, organizaci zajišťovala PhDr. Eva Malířová, ale podnět k navázání kontaktů vzešel od tehdejší profesorky G Oberursel Dr. Birgit Schiele. Po jejím odchodu do České republiky v r. 1993 se projektu ujal prof. Rainer Haase, který organizoval výměnné pobyty až do svého odchodu do důchodu v r.2009. Pobyt v Oberursel trval dva týdny. Ubytování poskytovaly ochotné hostitelské rodiny. Dopoledne se studenti GML zúčastnili běžné výuky, odpoledne, popř. o víkendu se formou exkurzí, návštěv kulturních či sportovních akcí a výletů do okolí seznamovali s německými reáliemi. Německé skupiny jezdily do Brna na týden. Program byl podobný, jen výuky se němečtí studenti vzhledem k jazykové bariéře zúčastnili pouze výběrově (jazyky, tělocvik, hudební výchova atd.). Tuto podobu má návštěva německých studentů u nás i dnes.Od r. 2009 je výměnný pobyt z německé strany zajišťován prof. Andreasem Schach. Pobyt českých studentů v Oberursel trvá v současné době osm dní a jeho náplň se příliš neliší od původního programu. Je určen vybraným studentům vyššího gymnázia a na jeho organizaci se podílejí všichni vyučující němčiny.