Průběh maturit

· napsal Marcela Baráková · přečtete za 1 minut · (213 slov)

Studenti naší školy mohou z jazyka německého odmaturovat státní zkouškou nebo školní profilovou zkouškou.

Státní maturita se skládá ze tří částí:

  1. didaktický test /Poslech, porozumění psanému textu/
  2. písemná práce /Písemka se skládá ze dvou částí, které se různí rozsahem, první část v rozmezí 120 – 150 slov, druhá 60 – 70 slov./ Slohové útvary, které lze očekávat u písemné práce jsou např. formální dopis, neformální dopis kamarádovi, motivační dopis, e-mail, žádost, popis… viz novamaturita.cz.
  3. ústní zkouška /Trvá 15 min., 20 min. má student na přípravu. Jednu část ze čtyř připravuje škola - seznam témat viz níže. Náročnost projevu odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky./

Školní profilová zkouška trvá 20 min., 20 min. je určeno na přípravu a má dvě části:

  1. V první části studenti představí předem připravenou prezentaci na zvolené téma, které souvisí s okruhy schválenými pro daný školní rok. Téma u maturity nesmí být stejné jako při zkoušce DSD! Příklady názvů prezentací z minulého roku: „Ökologische Architektur“ – Bleiben die Leute in der Stadt leben, oder werden nach ökologischem Wohnen streben?
    „Soll Jugendschutzgesetz auch bei uns eingeführt werden?“ „Sollte Cannabis als Medikament legalisiert werden?“
  2. Druhou část tvoří rozhovor na téma vylosované v den zkoušky /seznam témat viz níže/. Náročnost projevu odpovídá zpravidla úrovni B2, event. C1 SERR pro jazyky.