TVORBA NA GML 2004/2005

prima: kresba, malba , grafika , koláže , kombinované techniky , keramika , prostorové objekty , instalace

sekunda: kresba, malba, grafika , koláže , kombinované techniky, keramika , prostorové objekty, instalace

tercie, 1.F: kresba, malba, grafika, koláže, kombinované techniky, keramika, prostorové objekty, instalace

kvarta, 2.F: kresba, malba, grafika , koláže , kombinované techniky , keramika , prostorové objekty,  instala

kvinta, 3F: kresba, malba, grafika , koláže , kombinované techniky , keramika, prostorové objekty, instalace

sexta, 4.F: kresba, malba, grafika, koláže, kombinované techniky, keramika, prostorové objekty, instalace

1. ročník, 5.F: kresba, malba, grafika, koláže , kombinované techniky, keramika, objekty, instalace

2. ročník, 6.F: asambláž, malba , grafika , koláže , kombinované techniky , monotyp , objekty , instalace

nepovinná výtvarná výchova:

kresba, malba , grafika, koláže, kombinované techniky , keramika, objekty, instalace

maturitní práce: stránky

soutěže: stránky

VÝSTAVY: stránky, galerie "U výtahu"