Z posledních projektů a soutěží s tematikou Evropské unie stojí za připomenutí:

1) konference v senátu

součást projektu „MyEurope@home“, na němž se podílí národní organizace Mezinárodního evropského hnutí ve 13 členských zemích Evropské unie.

Z naší školy byl nejlepším účastníkem Milan Šulc ze 4.A, který byl na konferenci vybrán lektory projektu. Setkání v Senátu Parlamentu ČR s názvem EVROPA 2006: Výzvy, příležitosti, hrozby, které proběhlo 20.2.2006, se týkalo hlavně otázek směřování EU v dalších letech.

2) Teenage Europe2007

interaktivní diskuse a workshopy k problematice evropské integrace. Akce se konala 21.2.2007 pod záštitou Jmk Brno. Naše družstvo ve složení: Hana Slabinová, Filip Michele ze 6.BF, Ondřej Antoš ze 4.A, Tomáš Zapletal, Štěpán Lata a Erik Werner z 8.AV nás potěšilo 1.místem mezi brněnskými školami.

3) Seminář GENERATION EU

pro týmy studentů z Jihomoravského kraje se uskutečnil ve středu 13. února 2008 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje s následujícím programem:

„Hledám smysl“ – evropské občanství, evropské hodnoty, evropská identita
„Hledám význam“ – spravedlnost, bezpečnost a svoboda, budoucnost
„Hledám možnosti“ – společný trh, společná měna, strukturální fondy
„Hledám uplatnění“ – mobilita, stipendia a stáže

Náš dívčí tým - Kateřina Bulková, Lena Trpělková, Nela Zelenková ze 4.A, Kristina Javůrková, Jana Kopecká ze 3.A, Blanka Linkeschová ze 7.AV a Martina Grochová z 5.BF obsadil v rámci regionu krásné 2.místo. Vítězství uniklo o 1 bod, gratulujeme.

Z dalších akcí v roce 2008/2009:

V září 2008 byli vybráni účastníci PMUN z řad 3.ročníků. PMUN - Pražský model OSN je studentský summit simulující práci OSN. (2 skupiny: 5.AF: Grochová, Hradská, Hlavová; 3.A: Žižková, Pumprlová, 7.AV Kos),

1.10. účast na semináři k projektu Rozhoduj o Evropě ( jak fungují orgány EU) v knihovně J. Mahena Brno (3.B - V.Rujbr, K.Šalamounová, K.Zákopčanová)

Projekt Šance 5.11. 2008 – účast na humanitární sbírce ve prospěch dětí bez zázemí – 3.A Literáková, Hušek, Musilová, Kimlová, 5.AF Pachtová, Timárová, Ivičičová, Žáková, Hradská, Grochová, 3.C: Dočekalová, Malá, Hegerová, Villimová

Ve dnech 28.1.,3.2. a 17.2.2009 ve třídě 4.BF a společenskovědním semináři 3.ročníků předvedly studentky pedagogické fakulty MU výukovou lekci z psychologie na téma Sebepoznání a vztahy v kolektivu.

17.-19.2. proběhl u 3.ročníků výzkum studentky FSS MU M.Schlesingerové k diplomové práci z psychologie

Březen 2009: Internetová soutěž Euroscola ve znalostech EU o zájezd do Štrasburku – na 10 soutěžních otázek odpovídaly studentky 3.B K.Šalamounová, K.Bálková

6.-9.3. se v Praze konala závěrečná konference PMUN (Model OSN), zúčastnily se M. Grochová, K. Hradská, J.Hlavová, 5.AF. O své zážitky a dojmy se podělily s ostatními studenty v článku do ročenky.

2.a 3.6.2009 téměř v předvečer voleb do Evropského parlamentu se u třetích ročníků konala beseda s bývalým studentem GML ing. J.Ostřížkem na téma Role Evropského parlamentu.

Made by Purvas | All rights reserved | ©2008