Školní soutěž

Mohou být 0 – 3 správné odpovědi. Správná odpověď není tehdy, je-li jen polovina nebo část věty pravda.

1. V letošním roce se budou konat na celém území ČR volby:

a) do Senátu
b) do Poslanecké sněmovny
c) do obecních a okresních zastupitelstev

2. Veřejný ochránce práv ( ombudsman) :

a) je jím Otakar Motejl
b) je zároveň soudcem Ústavního soudu a sídlí v Brně
c) může zrušit zákon, který ohrožuje lidská práva

3. Vztahy mezi Palestinou a Izraelem jsou narušovány sebevražednými útoky, které v poslední době nejvíce organizují skupiny:

a) OOP,IRA a Hamás
b) Al-Kaida
c) Brigády mučedníků od Al-Aksá

4. V seznamu památek chráněných UNESCO je z České republiky:

a) jen jedna památka z Brna, je to hrad Špilberk
b) není žádná brněnská pamětihodnost
c) jsou pouze hrady a zámky

5. Humanitární činností se zabývají organizace:

a) Člověk v tísni, Lékaři bez hranic
b) Červený půlměsíc a Červený kříž
c) ADRA, Armáda spásy

6. K ekologickým problémům naší republiky patří:

a) mnoho emisí z aut, které zvyšují hlavně v létě hladinu tzv. přízemního ozónu
b) odumírání lesů způsobené zásaditými reakcemi síry a vody v ovzduší
c) špatné hospodaření s odpady, méně tříděného odpadu než ve vyspělejších zemích EU

7. V letošním roce si připomínáme 150. Výročí narození významného moravského rodáka:

a) T.G.Masaryka
b) S.Freuda
c) S.Freuda

8. Monarchie:

a) je např. absolutistická republika Andorra
b) jsou Arabské emiráty a Afghánistán
c) v Evropě k nim patří Monacké spojené království

9. O předsednictví v Evropské unii platí:

a) státy se v předsednictví střídají po půl roce
b) momentálně předsedá Rakousko
c) předsednictví vykonává celá Evropská komise

10. Uslyšíme-li písmena PX v ekonomických zprávách, označují nejpravděpodobněji:

a) index nárůstu cen ropy určovaný zeměmi OSN
b) index nárůstu inflace
c) burzovní index Burzy cenných papírů Praha ( BCPP)

Made by Purvas | All rights reserved | ©2008