Projekt:

Interaktivní výuka matematiky

Evidenční číslo projektu 0820P2005 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Anotace projektu:
Cílem projektu je efektivním způsobem využít metematické programy a novou technologii zobrazování počítačového zpracování matematických úloh při výuce matematiky na gymnáziu v učebně vybavené interaktivní tabulí a matematickými programy na PC. Projekt zpracovává metodické listy pro učitele a příklady pro procvičování. Budou využity i databáze příkladů z jiných již schválených projektů. Učitelé budou proškoleni v rámci SIPVZ modul PV-ICT v matematice.

Používaný software:
prostředí dynamické geometrie: Cabri Geometrie II Plus
počítačové algebraické systémy: Derive 6
logo: Image Logo
tabulkové procesory: MS Excel

Tisková zpráva 2005:
V rámci projektu byla vybavena matematická učebna počítačem, dataprojektorem a interaktivní tabulí se SW pro výuku matematiky. Proběhla školení matematiků v rámci SIPVZ a pro využívání tabule a programů pro výuku matematiky. Učitelé se naučli ovládat SW a vypracovávají v něm výukové příklady dle osnov pro gymnázia. Po odzkoušení příkladů, budou umístěny na školní web. SW i HW využívají i žáci v rámci semináře matematika na PC. Žáci prošli testem před výukou s interaktivní tabulí a na závěr projektu budou znovu zkonfrontováni po výuce s tabulí. Na výměnu zkušeností se SW a interaktivní tabulí se učitelé zúčastnili dvou konferencí pro zavádění ICT do matematiky v Praze a Českých Budějovicích.

Tisková zpráva 2006:
V rámci projektu Interaktivní výuka matematiky jsme pořídili a uvedli do provozu matematickou učebnu s počítačem připojeným na Internet, s dataprojektorem a interaktivní tabulí. Počítač je vybaven matematickými evaluovanými programy Derive, Cabri, Logo a jinými volně šiřitelnými. Kolegové vypracovali výukové materiály pro výuku matematiky na gymnáziích pro 3. a 4. ročník. Drželi jsme se osnov a oficiálních učebnic pro gymnázia z nakladatelství Prometheus. Jsou zde vypracovány vzorové úlohy a úlohy na procvičení ze všech učebnic. Úlohy jsou vypracovány podle typu ve vhodných matematických programech - Cabri, Derive, Excel a Word. Vedli jsme podle příprav výuku ve vybraných třídách. Na začátku a na konci projektu jsme udělali test znalostí a představivosti studentů. Studenti měli i semináře z matematiky v počítačové učebně, kde měl každý k dispozici matematické programy. To, co se probralo v hodinách matematiky, si vyzkoušeli s programy. Nejvíce se osvědčila tato práce při výuce geometrie, planimetrie, stereometrie a analytické geometrie. Učitele matematiky jsme proškolili pro využívání matematické učebny s PC a tabulí a matematických programů. Tato školení jsme prováděli na našem gymnáziu, na partnerských školách Gymnázium Voděradská Praha, Gymnázium Sušice, SPŠCH Pardubice aj.

Výsledek hodnotícího testu (hodnoticitest.doc)

Příklady k učebnicím matematiky pro gymnázia

Kontaktní osoba:
RNDr. Hana Křetínská
Mgr. Roman Podlena

Identifikační údaje o školském zařízení:

Název organizace:

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Obec:

Brno

PSČ

616 00

Ulice, č.p.

Žižkova 55/980

Telefon:

+420 541 243 892

Fax:

+420 541 243 894

e-mail:

sekretariat@gml.cz

Číslo školícího střediska (z evidence MŠMT)

28433/2004-551-465


Oficiální stránky modulu ICT v matematice:
PF České Budějovice

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0