Cabri II Plus a Derive příklady:

ukázky:

planimetrie
posloupnosti a řady
diferenciání a integrální počet
interaktivni vyuka matematiky - databáze řešených příkladů


zazipované příklady:

Příklady k učebnicím matematiky pro gymnázia 3. a 4. ročník