Projekt:

Modernizace fyzikální laboratoře a nové možnosti jejího využití

Evidenční číslo projektu 1723P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Anotace projektu:
Projekt řeší část modernizace počítačové fyzikální laboratoře na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně. Tato modernizace umožní měření na osmi žákovských počítačích s využitím měřícího systému ISES, pracujícím pod operačním systémem MS Windows XP. Jelikož dosavadní instalace systému ISES na školách v ČR pracují v operačních systémech MS DOS až MS Windows 98, lze předpokládat, že počet škol přecházejících k této nové verzi bude narůstat. Proto si řešitelé projektu kladou za cíl vytvořit a zveřejnit na webových stránkách návody laboratorních prací využitelných jak vyučujícími fyziky, tak i samotnými studenty. Současně zahájit práci fyzikálního kroužku pro nadané studenty gymnázia, jehož cílem by bylo taktéž vytvoření studentské vzdálené laboratoře s využitím tohoto měřícího systému.

 

Identifikační údaje o školském zařízení:

Název organizace:

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Obec:

Brno

PSČ

616 00

Ulice, č.p.

Žižkova 55/980

Telefon:

+420 541 243 892

Fax:

+420 541 243 894

e-mail:

sekretariat@gml.cz

Číslo školícího střediska (z evidence MŠMT)

28433/2004-551-465


 

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0