Projekt:

Modernizace fyzikální laboratoře a nové možnosti jejího využití

Evidenční číslo projektu 1723P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Partnerská škola:
Partnerem školy se v rámci tohoto projektu stalo Gymnázium Pardubice vedené ředitelkou ing. Jitkou Svobodovou. Pracovníkem, který bude spolu s námi ověřovat zveřejněné návody na laboratorní práce je RNDr. Vladimír Vícha. Věříme, že jeho dlouholeté zkušenosti s měřícím systémem ISES budou velmi cenné a povedou ke zkvalitnění zveřejněných návodů.

Zpráva o ověření projektu SIPVZ: Modernizace fyzikální laboratoře a nové možnosti jejího využití
Realizace projektu: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
Ověřující organizace: Gymnázium Pardubice, Dašická 1083

Škola splnila tyto ukazatele dosažení cílového stavu:
Do laboratoře fyziky zakoupila multiverzi Win ISES32i pod XP, zakoupila a nainstalovala dataprojektor a plátno.
Byly vytvořeny funkční webové stránky, které dobře plní svoji funkci.
Na stránkách jsou zveřejněny návody laboratorních prací měřených soupravou ISES i další laboratorní práce.
Na stránkách je informace o činnosti fyzikálního kroužku, který začal pracovat ve školním roce 2006/2007.

Počet uveřejněných laboratorních prací měřených soupravou ISES zatím není příliš velký, ale autoři počítají s tím, že budou uveřejňovat další návody. Určité problémy jim způsobil fakt, že nakoupený software se stále ještě vyvíjí. Na stránkách fyzikálního kroužku se v budoucnu budou objevovat práce studentů. Zatím fotografie zachycují seznamování se studentů s počítačovými měřeními se soupravou ISES.

Ve fyzikálním kroužku studenti zprovoznili vzdálenou laboratoř – on-line měření teploty. Měření teploty je funkční.

Souprava ISES je již rozšířena na řadě škol a s přechodem na operační systém XP budou muset školy řešit podobný problém přechodu na Win ISES32i jako na Gymnáziu Matyáše Lercha. Z tohoto pohledu jsou připravené laboratorní práce užitečnou pomůckou, přenositelnou na další školy.

Pardubice 28.12.2006                                                                     RNDr. Vladimír Vícha

                                                                                                       Zástupce ředitelky
                                                                                             Gymnázia Pardubice, Dašická 1083


Identifikační údaje o školském zařízení:

Název organizace:

Gymnázium Pardubice

Obec:

Pardubice

PSČ

530 03

Ulice, č.p.

Dašická 1083

Telefon:

+420 466 650 715

Fax:

+420  466 651 560

e-mail:

gypced@supce.cz


 

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0