Projekt:

Modernizace fyzikální laboratoře a nové možnosti jejího využití

Evidenční číslo projektu 1723P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Výchozí stav:
Před zahájením projektu v podstatě neexistovaly oficiální stránky předmětové sekce fyziky na GML. Velmi jednoduchá forma stránek, která se ale nedala prakticky využít, byla vytvořena pouze jednorázově nadšenými studenty nižšího gymnázia v rámci výuky informatiky.

Současnost:
K 31.12. 2006 byly dokončeny oficiální stránky předmětové sekce fyziky na GML. Jsou zde v souladu s cíli projektu veřejně zpřístupněny návody na laboratorní práce, uspořádané podle ročníků odpovídajících členění učiva na víceletém gymnáziu. Na jejich tvorbě se podílelo několik řešitelů projektu, takže i když byl kladen důraz na tvorbu návodů využívajících měřící systém ISES, naleznete zde i jiné náměty. Dále je zde prezentován současný stav výuky fyziky na gymnáziu, včetně souvisejících aktivit (soutěže, kroužek a pod.). Můžete zde například nalézt funkční studentskou vzdálenou laboratoř - online měření teploty v laboratoři fyziky. I když projekt byl ukončen, návody na laboratorní práce budou nadále přibývat a stránky budou průběžně aktualizovány. Pro návštěvu našich webových stránek klikněte ZDE.

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0