Projekt:

Modernizace fyzikální laboratoře a nové možnosti jejího využití

Evidenční číslo projektu 1723P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Tisková zpráva k projektu:
V rámci realizace projektu Modernizace fyzikální laboratoře a nové možnosti jejího využití (ev. číslo 1723P2006) se podařilo zrealizovat veškeré předpoklady a většinu cílů projektu.

Realizace předpokladů:
V závěru roku 2006 byla zakoupena a nainstalována multilicence ISES Win32i, která umožňuje měření na všech osmi žákovských počítačích v laboratoři fyziky pod operačním systémem MS Windows XP SP2. Oproti původnímu záměru bylo toto provedeno se zhruba tříměsíčním zpožděním z důvodu dokončování vývoje tohoto software na straně dodavatele. Dále byl pořízen dataprojektor s projekčním plátnem, který umožňuje  názornější a efektivnější vedení výuky. Takže v současné době škola disponuje plně funkční fyzikální počítačovou laboratoří s osmi žákovskými stanicemi vybavenými aktuální verzí ISES Win32i s připojením na internet a možností multimediální projekce pomocí dataprojektoru.

Plnění cílů:
Byly vytvořeny oficiální webové stránky předmětové sekce fyziky na GML, které dle původního záměru měly sloužit k prezentaci vytvořených návodů na laboratorní práce. Dnes ale navíc komplexně seznamují návštěvníky stránek s děním v sekci fyziky, počínaje charakteristikou výuky, přes laboratorní práce, zajímavými odkazy a aktualitami konče.
Dalším z naplněných cílů je zahájení a činnost fyzikálního kroužku, jehož největším úspěchem je sestrojení funkční vzdálené laboratoře – online měření teploty. Toto měření je dostupné z výše zmiňovaných webových stránek.
Jediný faktor, který nebyl ve vytyčených cílech zcela splněn, je zatím ne příliš velké množství zveřejněných návodů na laboratorní práce. Je to dáno tím, že definitivní verze software ISES Win32i byla dokončena až v závěru roku 2006. Návody ale během následujících měsíců budou přibývat. Důvodem jsou mimo jiné pozitivní ohlasy našich studentů i kolegů z jiných škol.

V Brně, dne 29.12.2006

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0