Úvod - prezentace projektu
Průběh projektu
Nabízená školení
Studijní opory
Vytvořené materiály
Školitelé
Kontakty

ChemieKVINTA
1 Jak se mění pH při ředění roztoku
2 Kyselé deště
4 Alkalimetrická titrace silné kyseliny (HCl) silnou zása
5 Alkalimetrická titrace slabé kyseliny (CH3COOH) silnou
6 Alkalimetrická titrace vícesytné kyseliny (H3PO4) silno
7 Alkalimetrická titrace silné kyseliny (HCl) silnou zása
8 Alkalimetrická titrace slabé jednosytné kyseliny silnou
9 Hydrolýza solí
10 Stupeň disociace

SEXTA
14 Barevnost chemických látek
15 Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů
16 Stanovení koncentrace železnaté soli
17 Stanovení koncentrace chromanu draselného

V případě zájmu si učitelé mohou plně vytištěné učebnice vyzvednout na naší škole, nebo jim budou poslány poštou. Piště na adresu kubera@gml.cz.
Copyright © 2011, Roman Halík