Úvod - prezentace projektu
Průběh projektu
Nabízená školení
Studijní opory
Vytvořené materiály
Školitelé
Kontakty

FyzikaTERCIE
6 Účinnost různých způsobů ohřevu vody
7 Měrné skupenské teplo tání ledu

KVARTA
10 Určení šířky ultrazvukového kuželu sonaru

KVINTA
11 Průměrná rychlost
13 Měření tíhového zrychlení
14 Studium pohybu na nakloněné rovině
15 2. Newtonův pohybový zákon
18 Měření třecí síly
19 Spotřeba chladničky
20 Ověření zákona zachování mechanické energie na nakloněn
21 Analýza pohybu skákajícího míče

SEXTA
23 Určení měrné tepelné kapacity pevného tělesa
24 Stavová rovnice ideálního plynu
25 Trhací zkouška vlasů
26 Deformační křivka pevných látek, Hookův zákon
28 Měrné skupenské teplo tání ledu
30 Určení tíhového zrychlení z periody kmitu matematického
31 Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti t

SEPTIMA
34 Voltampérová charakteristika spotřebiče
35 Magnetické pole cívky
36 Jouleův jev
40 Měření kapacity kondenzátoru
42 Fázové posunutí napětí a proudu na cívce

V případě zájmu si učitelé mohou plně vytištěné učebnice vyzvednout na naší škole, nebo jim budou poslány poštou. Piště na adresu kubera@gml.cz.
Copyright © 2011, Roman Halík