Úvod - prezentace projektu
Průběh projektu
Nabízená školení
Studijní opory
Vytvořené materiály
Školitelé
Kontakty

Prezentace projektu

Projekt Mobilní laboratoř přírodovědných předmětů si klade za cíl vybavit školu mobilními měřícími zařízeními a modernizovat výuku přírodovědných předmětů. Bude probíhat na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně od 1. března 2011 do 30. června 2012. Tento projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.

Copyright © 2011, Roman Halík