Úvod - prezentace projektu
Průběh projektu
Nabízená školení
Studijní opory
Vytvořené materiály
Školitelé
Kontakty

Nabízená školení

Cílem kurzu je naučit se používat měřicí systém Vernier a ukázat jak ho aplikovat ve výuce. Chceme, aby hodiny děti více bavily a vám zabrala příprava méně času. Školení v práci se systémem Vernier a jeho využití ve výuce je nabízeno ve třech variantách:

 • se zaměřením na fyziku
 • se zaměřením na biologii
 • se zaměřením na chemii

 • Školení je určeno pro pedagogické pracovníky na II. stupni ZŠ, pro učitele na všech typech středních škol, gymnázií a SOU, kteří mají v aprobaci fyziku, chemii nebo biologii. Pro účastníky z Jihomoravského kraje je školení zdarma.
  Nabízené termíny:-od Listopadu 2011
  Přihlašovací formulář: ke stažení (od listopadu 2011), zasílejte na adresu benes@gml.cz
  Požadavky: Na účastníky školení nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky, předpokládá se běžná uživatelská praxe (umí si přečíst poštu).
  Průběh školení: Kurz se skládá ze dvou prezenčních školení na GML v rozsahu 3+3 hodiny. V rámci prvního školení budou účastníci seznámeni s měřícím systémem, vyzkouší si jeho základní ovládání a pod vedením lektora samostatně proměří několik připravených úloh.

  V distanční části budou mít studující učitelé možnost připravit (a případně realizovat se studenty na své škole) experimentální úlohu. K tomu jim bude zapůjčeno experimentální zařízení, např. GoLink, GoTemp. Studující budou mít k dispozici podporu v LMS Moodle. Ta obsahuje návody k experimentům, manuály, videonávody. Samozřejmostí je neustálá podpora lektora.
  Obsahem druhého prezenčního školení je několik pokročilejších měření se systémem Vernier a přednáška o principech fungování měřících čidel. Na závěr školení by měli účastníci představit návrh své vyučovací hodiny, popřípadě její hodnocení, pokud byla hodina realizována se žáky.
  Úspěšní účastníci obdrží certifikát o absolvování školení.

Copyright © 2011, Roman Halík