Projekt GML MoPed

Harmonogram

Odkazy

O projektu

   

Harmonogram

červenec až říjen 2014: Příprava projektu

říjen 2014 (?): MŠMT vydá Rozhodnutí, tj. vlastní zahájení projektu

listopad 2014: Školení ředitelů a koordinátorů projektu

leden 2015: Podklady pro 1. monitorovací zprávu

leden 2015: Nákup notebooků a softwaru

duben 2015: Podklady pro 2. monitorovací zprávu

červen 2015: Podklady pro závěrečnou monitorovací zprávu

31. července 2015: Ukončení projektu