Projekt:

Seznámení studentů s objektovým programováním a vytváření visual aplikací

Evidenční číslo projektu 1703P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Anotace projektu:
Cílem projektu je zajímavým a efektivním způsobem využít programovací jazyk C++ a jeho objektovou nadstavbu Borland Visual C++ a Delphi při výuce programování na gymnáziu. Projekt zpracovává metodické poznámky pro učitele programování a seznamování studentů s objektovým programováním. Studenti se naučí základy objektového programování na příkladech z praxe a místo teoretického procvičování budou využívat potřeb školy a učitelů na vytváření praktických prográmků a jejich uvedení do praxe. Naučí s nimi pracovat učitele i studenty. Databáze příkladů a programů bude umístěna na školním webu. Pracovat s objekty je pro studenty zajímavá práce a výsledky se dostavují rychle. Podobný systém bychom chtěli aplikovat i u partnerské školy do výuky programování a vzájemně si vyměňovat zkušenosti a nápady při tvorbě aplikací. Uspořádáme soutěž ve vytvořených aplikacích a studenti z programovacích skupin spolu budou komunikovat přes Internet. Chceme zajistit, aby si studenti osvojili práci s novými programovacími jazyky a technikami a využívali je při tvorbě programů a zkvalitnili tak výuku v jiných předmětech. Pro práci s novou technologií připravit metodické a pracovní materiály a příklady pro výuku a procvičování. Motivovat studenty i k mimoškolním aktivitám v oblasti programování, např. soutěže.


Popis navrhovaného řešení:

Podpoříme výuku programování novou technologií objektového programování ve Visual C++ aj. Připravíme učitele programování na práci se softwarem. Studenty motivujeme pro praktické úlohy a učíme vzájemné komunikaci a spolupráci různých týmů z jiných škol. Vše podle časového harmonogramu na 1 rok. Řešitelský tým v součinnosti s ostatními vyučujícími informatiky sestaví metodické listy a sbírku příkladů a programů a umístí na web. Uspořádáme dva semináře na výměnu zkušeností a závěrem soutěž i partnerských škol v praktickém programování.

 

Tímto projektem navážeme na klasické strukturované programování studentů v programovacích kroužcích a seminářích a zájemců o programování. Bude to i průprava na budoucí studium technicky zaměřené. Projekt je plánován na jeden rok. Na začátku projektu budou studenti seznámeni s technikou objektového programování. Budou vytvářet praktické programy na naší škole a na partnerských školách budou konzultovat a porovnávat svoje práce. Svoje projekty budou prezentovat na vzájemných seminářích dvakrát za rok. Na konci školního roku uspořádáme soutěž programů. Budou tedy porovnány výsledky současných strukturovaných programátorů a objektových po roce výuky se softwarem Borland Visual C++. Dále budou srovnány počty zúčastněných studentů na různých soutěžích po roce výuky objektového programování se současným stavem.

Používaný software:
Turbo C++, Delphi

Tisková zpráva:
Se studenty vyššího gymnázia jsme přešli z klasického strukturovaného konzolového programovaní na objektové programování. Na naší škole jsme se zaměřili na objektové programování v jazyce C++ Borland, Delphi a na partnerské škole SPŠCH v Pardubicích na C#. Na začátku školního roku jsme nainstalovali SW a začali programovat jednoduché formulářové aplikace. Studenti zvládli základní struktury jazyka, překladač a základní objekty a práci s grafikou. Porovnávali jsme pokroky na obou školách. Konzultovali jsme vhodné přístupy k programování a výběr programů. Vytvořili jsme u studentů základy pro maturitní zkoušku z programování v příštím školním roce. Vytvořené programy jsme umístili na web.

Kontaktní osoba GML Brno:
RNDr. Hana Křetínská

Kontaktní osoba SPŠCH Pardubice:
Ing. Libuše Souradová

Identifikační údaje o školském zařízení:

Název organizace:

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Obec:

Brno

PSČ

616 00

Ulice, č.p.

Žižkova 55/980

Telefon:

+420 541 243 892

Fax:

+420 541 243 894

e-mail:

sekretariat@gml.cz

Číslo školícího střediska (z evidence MŠMT)

28433/2004-551-465