Projekt:

Lego Roboti pro začínající programátory

Evidenční číslo projektu 1233P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na výuku programovacích technik pro žáky prim až kvint. Žáci se naučí používat programovací techniky a algoritmizace v součinnosti s programem IMAGINE LOGO a následnou aplikací na Roboty stavebnice Lega. V rámci projektu budou programovat pohyby robotů v různých akcích na základě znalostí programování v LOGU. Vypíšeme soutěž pro ostatní ZŠ a partnerské školy v aplikacích na robotky v Legu. Partnerské školy se sejdou během roku na dvou seminářích a dvou soutěžích(i pro ostatní školy). Cílem projektu je zajímavým způsobem využít stavebnici Lego robotků pro začínající malé programátory. Naučí se základům programování a uvidí výsledky své práce v praxi přímo na robotcích, které budou programovat. Pořádáním soutěží se vytvoří soutěživá atmosféra při tvorbě zajímavých postupů a programů. Starší žáci budou mít na starosti začínající programátory a v součinnosti s učiteli budou pomáhat při projektu. "Hraní s robotky" bude pobídkou do dalšího studia programování.


Popis navrhovaného řešení:

Projekt je plánován na jeden rok. Na začátku projektu budou žáci seznámeni se stavebnicí Lego roboti a se softwarem Robolab a se základy programování v programu Imagine Logo(programování želvičky). Budou vytvářet programy na robotky. Skupiny budou konzultovat a porovnávat svoje práce i přes Internet. Svoje výsledky budou prezentovat na vzájemných seminářích dvakrát za rok. Sami si nafilmují a zpracují videomateriál. Na konci školního roku uspořádáme soutěž programů robotů. Řešitelský tým v součinnosti s ostatními vyučujícími informatiky sestaví metodické listy a sbírku příkladů a programů s novou technologií (Robolab) a umístí na web. Uspořádáme dva semináře na výměnu zkušeností a dvě soutěže i partnerských škol. Připravíme učitele programování na práci se softwarem. Studenty motivujeme pro praktické úlohy a učíme vzájemné komunikaci a spolupráci různých týmů z jiných škol. Vše podle časového harmonogramu na 1 rok.

 

Na začátku projektu budou žáci seznámeni se stavebnicí Lego roboti a se základy programování v programu Imagine Logo(programování želvičky). Budou vytvářet programy na robotky jak na naší škole, tak na partnerských školách. Skupiny budou konzultovat a porovnávat svoje práce. Svoje výsledky budou prezentovat na vzájemných seminářích dvakrát za rok. Pro vzájemnou komunikaci budou používat Internet a filmové ukázky pohybů robotů. Sami si nafilmují a zpracují materiál. Na konci školního roku uspořádáme soutěž programů robotů. Budou tedy porovnány výsledky současných strukturovaných programátorů (starší žáci-pomocníci) a programátorů začátečníků(mladší žáci - primáni apod). Po roce výuky se softwarem Robolab porovnáme výsledky obou skupin a připravenosti na další programovací techniky a jazyky.

Používaný software:
Robolab ke stavebnici Lego

Tisková zpráva:
V projektu Lego Roboti pro začínající programátory jsme se věnovali žákům z nižšího stupně gymnázia a hravou formou jsme je naučili základy programování. Používali jsme evaluovaný SW Imagine Logo a SW Robolab Lego. Žáci stavěli různé modely robotků a naučili se je ovládat pomocí programů v Robolabu. Základní struktury programování se naučili v programu Imagine Logo. Svoje robotky programovali, filmovali kamerou - sledovali jejich pohyby, fotografovali svoji práci. Naučili se zpracovávat fotografie do galerií na web, stáhnout a sestříhat nafilmované video. Svoje práce zasílali studentům do partnerské školy Gymnázium Náchod. Uspořádali jsme přehlídky a soutěže modelů robotků. Uskutečnili jsme vedeokonferenci s přímým přenosem soutěže o nejlepšího robotka se studenty Gymnázia Náchod, kam jsme zapůjčili jednu stavebnici Lego robotů. Programy, fotografie a videa jsme umístili na web.

Kontaktní osoba GML Brno:
RNDr. Hana Křetínská

Kontaktní osoba Gymnázium Náchod:
RNDr. Jan Preclík

Identifikační údaje o školském zařízení:

Název organizace:

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Obec:

Brno

PSČ

616 00

Ulice, č.p.

Žižkova 55/980

Telefon:

+420 541 243 892

Fax:

+420 541 243 894

e-mail:

sekretariat@gml.cz

Číslo školícího střediska (z evidence MŠMT)

28433/2004-551-465