Projekt:

Semináře k využití interaktivní tabule na ZŠ a SŠ

Evidenční číslo projektu: 1415P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Anotace projektu:
Semináře k využití interaktivní tabule při výuce na ZŠ i SŠ pomůže učitelům při výběru interaktivní tabule pro školu a ukáže jim její využití při výuce základních předmětů na ZŠ i SŠ. Naši lektoři Informačního centra (zaměření na různé vyučovací předměty) jim ukážou praktické hodiny s tabulí a naučí je s ní pracovat. Pomůžou s vybráním učební látky, která je vhodná pro tabuli a PC. Dále vyberou i materiály z úložišť na školských webech a i jinde na Internetu. 4 kurzy 4 hodinové po 10 místech u PC a ve třídě s interaktivní tabulí a projektorem(dle odhadu našeho IC při školeních SIPVZ).


Popis navrhovaného řešení:

Řešitelský tým v součinnosti s ostatními vyučujícími (matematiky, informatiky, fyziky, zeměpisu, chemie, němčiny, češtiny) sestaví metodické listy ovládání speciálních softwarů a seznamy programů vhodných do různých předmětů a umístí na web. Uspořádáme čtyři semináře pro učitele na získání zkušeností práce s interaktivní tabulí. Čtyři kurzy 4 hodinové po 10 místech u PC a ve třídě s interaktivní tabulí a projektorem (počet seminářů dle odhadu našeho IC při školeních SIPVZ). Naši lektoři Informačního centra (zaměření na různé vyučovací předměty) jim ukážou praktické hodiny s tabulí a naučí je s ní pracovat. Pomůžou s vybráním učební látky, která je vhodná pro tabuli a PC. Semináře k využití interaktivní tabule při výuce na ZŠ i SŠ pomůže učitelům při výběru interaktivní tabule a další ICT pro školu a ukáže jim její využití při výuce základních předmětů na ZŠ i SŠ. Dále učitelům budou ukázány materiály z úložišť na školských webech a i jinde na Internetu.

 

Máme zkušenosti s výukou volitelných modulů PV v rámci školení učitelů SIPVZ. Učitelé se naučí nové dovednosti s počítači, ale ještě se musí naučit používat počítače ve výuce. Ideální a cenově dostupný systém nové výuky je použít v normální třídě počítač s projektorem a interaktivní tabulí. Zavedení ICT do hodin studentům zpřístupní více informací, v lepší kvalitě a bude pro ně zajímavější ve všech předmětech. Pomůžeme učitelům k častějšímu používání ICT ve výuce.

Používaný software:
Turbo C++, Delphi

Tisková zpráva:
Během celého roku 2006 jsme pořádali na naší škole semináře pro učitele základních i středních škol. Na nich jsme seznamovali učitele s interaktivní tabulí a možnostmi výuky pomocí počítače, Internetu a tabule. Semináře se skládaly z části ukázkových hodin různých předmětů v rámci výuky se studenty a z přednáškových hodin, jak a kdy používat interaktivní tabuli ve výuce. Učitele jsme zvali na konání seminářů na naší škole a na partnerských školách SPŠCH Pardubice, Gymnázium Voděradská Praha, Gymnázium Sušice a Gymnázium Náchod. Seznámili jsme učitele s různými typy interaktivních tabulí, příslušenstvím k počítači a dataprojektoru. Na ukázkových hodinách bylo možno vidět výuku matematiky, chemie, cizích jazyků, zeměpisu, informatiky, přírodopisu, fyziky aj. Probírali jsme možnosti využití projektů MŠMT a pomáhali s jejich přípravou. Ze seminářů jsme pořizovali fotodokumentaci. Byli jsme nápomocni při výběru vhodné techniky pro výuku s interaktivní tabulí.

Kontaktní osoba GML Brno:
RNDr. Hana Křetínská

Kontaktní osoba SPŠCH Pardubice:
Líba Souradová

Identifikační údaje o školském zařízení:

Název organizace:

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Obec:

Brno

PSČ

616 00

Ulice, č.p.

Žižkova 55/980

Telefon:

+420 541 243 892

Fax:

+420 541 243 894

e-mail:

sekretariat@gml.cz

Číslo školícího střediska (z evidence MŠMT)

28433/2004-551-465