Projekt:

Použití videosekvencí při studiu pohybů

Evidenční číslo projektu 1261P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Freeware programy ke stažení:

Na tomto místě si zájemci o představovanou metodu mohou stáhnout volně šiřitelné programy týkající se dané problematiky. Jsou rozděleny do skupin podle jejich druhu.

...

Užitečné programy
Editace, konverze videa vel. Kodeky vel. Fyzikální zpracování vel.
MediaCoder 0.5.1           22,7 MB DivX 5.1.1           3,97 MB Avistep_fra           1,3 MB
VirtualDub 1.6.15           1003 kB     Avistep_cze           1,1 MB
MovieXone           29,2 MB     Aviméca2           388 kB
AVOneVideoConverter 2.72 (trial)           19,2 MB     vp demo           10,4 MB
        Vim demo           21,9 MB
        David           10,6 MB
        Physicstoolkit           7,2 MB

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0