Projekt:

Použití videosekvencí při studiu pohybů

Evidenční číslo projektu 1261P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Používaný hardware:

V oblasti používaného materiálního vybavení se budeme soustředit na následující stránky. Sekvenci je nutné natočit. Čím? Možností je mnoho, od analogové kamery po digitální až k digitálním fotoaparátům. Podělíme se s vámi o naše zkušenosti. Pro přípravu sekvence či její zpracování dobře poslouží průměrný počítač (i ten, co má učitel v kabinetu). Přesto je vhodné, když má počítač dostatek paměti, rozumný disk pro ukládání dat a podobně. Ostatně, proč by takový počítač měl sloužit jen fyzikům, třeba si na něj budou chodit stříhat video i ostatní kolegové a studenti. A nebo třeba již vlastníte ve škole počítačovou střižnu, pak stačí, abyste si k ní našli cestu. Seznámíme vás s materiálním vybavením, které nám dobře slouží, ale doporučíme i minimální vybavení. Zkusíme navrhnout minimální a střední konfiguraci takového počítače.

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0