Projekt:

Použití videosekvencí při studiu pohybů

Evidenční číslo projektu 1261P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Anotace projektu:

Projekt rozvíjí metodu používanou učiteli na našem gymnáziu, a to "Videosekvence při studiu pohybů". Studovat reálné pohyby kupříkladu lidského těla je bezkontaktně takřka nemožné. Natočení pohybu videokamerou, přenesení videosekvence do počítače a její následné zpracování ve fyzikálním programu je novou metodou, která se stává dostupnou pro široký okruk uživatelů díky příznivým cenám digitální techniky. Navíc je tato metoda mladé generaci velmi přístupná a postup učitele jistě ocení i studenti, kteří se do běžně tolik do výuky nezapojují.

Jedním z cílů projektu je popsání metody a případná lokalizace vhodného fyzikálního software do českého jazyka. V rámci projektu budou vytvořeny metodické materiály, které seznámí zájemce z řad učitelů s možnostmi použití metody, s její aktuální technickou náročností a také jim umožní si metodu v roli studenta samostatně vyzkoušet (návrhy pracovních listů). Plánujeme několik seminářů pro učitele fyziky. Pod vedením učitele, který danou technologii a metodu používá po dobu deseti let, si méně zkušení kolegové budou moci ověřit, že není potřeba se moderních pomůcek bát.

Kontaktní osoba:
Miroslav Kubera, učitel fyziky, řešitel projektu

Identifikační údaje o školském zařízení:

Název organizace:

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Obec:

Brno

PSČ

616 00

Ulice, č.p.

Žižkova 55/980

Telefon:

+420 541 243 892

Fax:

+420 541 243 894

e-mail:

sekretariat@gml.cz

Číslo školícího střediska (z evidence MŠMT)

28433/2004-551-465

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0