Projekt:

Použití videosekvencí při studiu pohybů

Evidenční číslo projektu 1261P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Partnerská škola:


Partnerem školy v rámci tohoto projektu se stalo Slovanské gymnázium v Olomouci vedené ředitelelem RNDr. Vladimírem Zicháčkem. Pracovníkem, který bude spolu s námi ověřovat popsané metody je Mgr. Jarmila Davidová.

Předpokládáme, že v rámic projektu našim partnerům metodu a její úskalí vysvětlíme, dáme jim k dispozici vhodný software a požádáme je, aby zkusili metodu použít se svými studenty. Společně toto úsilí vyhodnotíme a zahrneme do výsledné zprávy a popsané metodiky.


Identifikační údaje o školském zařízení:


Název organizace:

Slovanské gymnázium

Obec:

Olomouc

PSČ

771 11

Ulice, č.p.

Třída Jiřího z Poděbrad 13

Telefon:

+420 585 223 191

Fax:

+420 585 220 448

e-mail:

sgo@sgo.cz

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0