Projekt:

Použití videosekvencí při studiu pohybů

Evidenční číslo projektu 1261P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Metodická příručka pro učitele:

Na tomto místě si můžete stáhnout elektronickou verzi metodické příručky pro učitele. V principu lze práci s videosekvencemi rozdělit do čtyřech částí:

  • demostrační studium již hotové sekvence (teoretická hodina)
  • demostrační studium vlastní sekvence (teoretická hodina)
  • studium již hotové sekvence samotnými žáky (laboratorní úloha)
  • studium vlsatních sekvencí samotnými žáky (laboratorní úloha)

Součástí příručky je i stručné pojednání o převodu formátů videa, jeho střihu či natáčení s ohledem na použití ve fyzice.

brožura pro učitele     

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0