Projekt:

Použití videosekvencí při studiu pohybů

Evidenční číslo projektu 1261P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Semináře pro učitele:

V rámci řešení projektu chceme zorganizovat několik seminářů pro učitele. Jejich náplní bude představení metody a způsobů jejího použití. Prakticky si vyzkoušíte, jak pracovat s freewarovými i komerčními programy. Natáčení videosekvencí, jejich přenos do počítače jsou témata, která kompletně řešíme ve specializovaném školení Modulu fyzika v rámci SIPVZ.

Předpokládaná data seminářů, na kterých bude metoda představena:

13. - 14. října 2006, Školení ICT ve výuce fyziky, GML Brno
16. listopadu 2006, Využití videosekvencí ve výuce fyziky, GML Brno
8.-10. prosince 2006, Konference na téma využití interaktivní tabule ve výuce, Gymnázium Voděradská Praha
14. prosince 2006, Fyzikální kavárna, Přírodovědecká fakulta MU Brno

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0