Projekt:

Použití videosekvencí při studiu pohybů

Evidenční číslo projektu 1261P2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Příklady videosekvencí ke stažení: vše ve formátu AVI, koprese DivX 5.1          


f0m1 f0m2 f0m3 f0m4 f0m5 f0m6 f0m7 f0m8
f1m1 f2m1 f3m1
k1m1 k1m2 k2m1 k2m2
l1m1 l1m2 l2m1 l2m2
koule_rovina koule_dolu1 koule_dolu2 koule_dolu3 koule_nahoru1 koule_nahoru2
ráz vozíku1 ráz vozíku2 ráz vozíku3 ráz vozíku4 ráz vozíku5 koule_nahoru2
válec1 válec2 válec2+ válec3+ válec22 válec-
vozík_motor vozík_motor_v1 vozík_motor_v1+ vozík_motor_v2

Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00, tel.: 541 243 892-3, mail: podlena@gml.cz
Valid XHTML 1.0 Strict :: Valid CSS 2.0