Učitelé fyziky

Beneš Vojtěch
Bochníčková Eva
Kubera Miroslav
Mazure Florian
Nečas Vítězslav
Přecechtěl Pavel

Laboratorní cvičení

Sexta

Stavová rovnice ideálního plynu
Průměr molekuly
Měrná tepelná kapacita
Stavova rovnice
Křivka deformace
Měrné skupenské teplo
Povrchové napětí
Tíhové zrychlení
Kmit tělesa pružina