Historie počítačůPrůkopníkem v oblasti počítačů byl automatický stroj poháněný parou, jehož konstruktérem byl Charles Babbage, profesor matematiky v Oxfordu. Prováděl spoustu výpočtů pro Královskou astronomickou společnost. Tento stroj sestrojil v letech 1812-1833, kdy prováděl spoustu teoretických prací, až se mu nakonec počítací stroj podařilo sestrojit. V roce 1833 předvedl švédské akademii návrh stroje pro řešení diferenciálních rovnic. Pokud by došlo k sestrojení tohoto stroje, měl by jistě velikost lokomotivy využívající mechanických převodů, čepů, ozubených válců, hřídelí apod.

© Padúchová, 2021